Disclaimer

Welkom op global-s.nl. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Global software solutions B.V. en bevat informatie van algemene aard over onze organisatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. U dient de informatie op deze website niet als advies te beschouwen. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, raden wij u aan eerst de informatie te verifiëren bij de aanbieder en te vragen naar de voorwaarden. Global is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, ontstaan door onjuiste of incomplete informatie op deze website. Global is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van deze website of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van links op onze website kan tot gevolg hebben dat u onze website verlaat. Global is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van websites van derden.
Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie (gegevens, foto’s, grafische afbeeldingen en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.
Op het moment dat u deze website bezoekt worden er cookies op uw computer geplaatst. Wanneer u informatie verzendt aan Global via e-mail of via de formulieren op deze website, zullen wij uw persoonsgegevens met zorg behandelen. U kunt hier meer over lezen in onze Privacy- en cookieverklaring.